Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Centrala de termoficare – Termocom

 In Moldova, Utilitarian buildings and industrial facilities
  • Construită în 1966. Arhitect: Vadim Klivenski. Mozaic: Fondul Plastic
  • Built in 1966 Architect: Vadim Klivensky. Mosaic: Arts Fund

Clădirea administrativă a Termocom a fost edificată în anii ’60, odată cu darea în exploatare a Staţiei de pompare nr. 2 pentru zona Râşcani. Ansamblul e caracterizat de volume interesante și de o pronunțată policromie realizată cu placaje din piatră. Este reușita arhitectului Vadim Klivenski, care a încercat să dea o arhitectură proprie clădirii compuse dintr-un corp administrativ și unul pentru sala de ședințe. Ultimul este decorat cu un panou de dimensiuni impresionante ce reprezintă munca de alimentare centralizată cu energie termică şi apă caldă a țării, creația echipei Fondului Plastic R.S.S.M. Clădirea administrativă își păstrează integral aspectul original. În prezent, societatea pe acțiuni ce administrează bunurile instalațiilor de termoficare pe o suprafață de 37 ha se află în faliment juridic. 


The Termocom headquarters were built in the ’60s, at the same time as Pumping station no. 2, designed to distribute heat to the Rascani area. The ensemble is defined by interesting volumes and by the markedly polychrome stone plating. It is the merit of architect Vadim Klevensky, who tried to give character to the building consisting of an administrative  wing and a meeting room wing. The latter is decorated with an impressively large panel representing the work performed to provide centralized thermal energy and hot water to the entire country – signed by the S.S.R.M. Arts Fund team. The administrative wing entirely preserves its original aspect. Today, the company managing the assets for the 37 hectares of district heating installations is legally bankrupt. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search