Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Sediul Hidrocentrale Bistrita

 In Romania, Utilitarian buildings and industrial facilities
  • Construit în 1965-1968. Arhitect: A. Oprea. I.P.C.H.
  • Built in 1965-1968. Architect: A. Oprea. I.P.C.H.

Sucursala Hidrocentrale Bistrița este amplasată în centrul orașului Piatra Neamț. Obiectivul, construit în 1968 după proiectul arhitectului A. Oprea de la Institutul de Proiectare a Construcțiilor Hidrotehnice București, este compus din două corpuri, clădirea  administrativă și sala de conferințe, ambele din elemente prefabricate, într-o plastică sobră, cu un caracter specific hidrocentralelor și betonului aparent. Elementele structurale ale sălii de conferință au formă similară cu a unor elemente din beton pretensionat folosite la barajele hidrocentralelor din România. Azi, corpul inferior a fost subînchiriat și este folosit ca sucursală a unei bănci. Clădirea își păstrează integral volumetria, iar textura betonului aparent de pe fațade s-a maturizat plăcut cu trecerea anilor, neatinsă încă de lucrările de reabilitare.


The Hidrocentrale Bistrita branch is located in the center of Piatra Neamt. The edifice was built in 1968, after plans drafted by architect A. Oprea from the Hydrotechnical Studies and Design Institute in Bucharest. It consists of an administrative building and a conference hall, both made of precast elements, in a sober style typical for hydropower plants and apparent concrete. The structural elements of the conference hall are similar in shape to prestressed elements used in hydropower dams in Romania. Today, the lower part has been rented out to a bank. The building preserves its original volumetry and the texture of the apparent concrete façades has aged well, unaltered yet by rehabilitation works.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search