Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Complexul meșteșugăresc

 In Romania, Utilitarian buildings and industrial facilities
  • Construit în 1964. Arhitect: Daniel Guj
  • Built in 1964. Architect: Daniel Guj

Clădirea complexului meșteșugăresc surprinde prin grația formelor fluide care îi pun în valoare fațada principală. Curbele studiate atent oferă perspective care ne transpun în anii ’60. Din fericire, clădirea, care găzduiește o companie de industrie ușoară (textile), nu a suferit mutilări și nici modificări importante, aflându-se în stare relativ bună. Faptul că aparține unui singur proprietar a salvat-o de la fragmentarea stilistică obișnuită a renovărilor recente. Tencuiala decorativă de la exterior prezintă o serie de detalii de rosturi desenate prin texturi diferite de tencuială, ce completează armonios suprafețele simple. Există puține infiltrații la nivelul soclului, cauzate de pardoseli necorespunzătoare, și nu par să existe infiltrații prin învelitoare. Pare necesară crearea unui spațiu verde în fața clădirii, ca să atenueze compozițional imaginea ușor dezolantă a parcării.


The Cooperative Crafts Center surprises the viewer with its fluid forms, that highlight the main façade. The well-studied curves offer perspectives that transport one to the ’60s. Fortunately, the building, used by a textile company, has not suffered major alterations and remains in good state. The fact that it has a single owner saved it from the usual stylistical fragmentation seen in recent renovations. The exterior decorative plaster boasts details like joints drawn through different textures of plaster, a harmonious addition to the simple surfaces. There are few instances of infiltration in the plinth caused by improper flooring and there seem to be no roof infiltrations. A green space in front of the building would balance the rather desolate compositional impact of the parking lot. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search