Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Platforma industrială Danubiana

 In Romania, Utilitarian buildings and industrial facilities
  • Construit înainte de 1964. Proiect: IPROCHIM. Inginer: N. Bardaune. Pictori: Gh. Labin, H. Maxy, St. Szanyi
  • Built before 1964. Design: IPROCHIM. Engineer: N. Bardaune. Painters: Gh. Labin, H. Maxy, St. Szanyi

Uzina de anvelope Danubiana din Popești-Leordeni se remarca printr-o arhitectură simplă, caracteristică modernismului socialist. Pe fațada principală a halelor de producție, pe un panou de travertin, era amplasată o compoziție monumentală cu temă ideologică semnată de pictorii Gh. Labin, H. Maxy și St. Szanyi. Astăzi mai există doar clădirea administrativă și câteva spații închiriate. Platforma industrială Danubiana, producătoare de anvelope și materiale de cauciuc, a fost construită în anii ’60. În 1995 a fost privatizată împreună cu peste 100 de hectare de teren. Noii proprietari s-au angajat să investească substanțial în societate, dar nu au făcut-o, iar societatea a intrat în reorganizare judiciară în 2006 – o bună metodă de înstrăinare a terenului. Platforma a fost dezafectată și corpurile de producție demolate. 


Danubiana Tyre Plant in Popesti-Leordeni was notable for its simple, typically socialist modernist architecture. The travertine-plated façade of the production halls displayed a monumental composition with an ideological theme signed by painters Gh. Labin, H. Maxy and St. Szanyi. Today, only the administrative building and a few other spaces, now for rent, have survived. The Danubiana complex, producing tyres and other rubber materials, was built in the ’60s. In 1995 it was privatized alongside 100 hectares of land. The new owners promised to make substantial investments, but failed to do so and the company was reorganized in 2006 – a good way to sell away the land. The complex was dismantled and the production units demolished. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search