Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Rețea de stații de autobuz

 In Moldova, Transportation buildings
  • Construite în 1978-1980. Arhitect: Igor Nakonecinîi. În imagine: stația din Vulcănești
  • Built in 1978-1980. Architect: Igor Nakonechnyi. In the photo: the bust stop în Vulcanesti

Un studiu de caz excepțional prin natura faptului că o serie de stații de autobuz din Republica Moldova au fost edificate datorită organizării Olimpiadei de la Moscova din 1980, traseul focului olimpic traversând frontiera U.R.S.S. prin R.S.S. Moldovenească. Pentru elaborarea proiectului și coordonarea construcției a fost însărcinată o echipă de specialiști din Lvov, R.S.S.Ucraineană, condusă de arhitectul Igor Nakonecinîi, secondat de câțiva artiști plastici specializați în artă monumentală în mozaic. O întreagă serie de stații de autobuz tip a fost proiectată și executată, urmărind specificul modernist socialist cu tentă regională. Pe lângă obiectivele proiectate în serii-tip, au fost construite și câteva unicate.

În zilele noastre, construcțiile se află în administrarea Ministerului Transporturilor al Republicii Moldova. Un număr semnificativ de asemenea obiective valoroase, neaflate în Registrul monumentelor istorice, au fost demolate pe motiv că se aflau într-o stare avansată de degradare – în care au ajuns din lipsa fondurilor și a lucrărilor de mentenanță. Structurile noi care le-au înlocuit sunt de proastă calitate. Institutul de Proiectare al Ministerului Transporturilor a fost desființat, iar arhiva, cu toată activitatea de proiectare, a fost distrusă împreună cu arhiva financiară de către cei care au preluat spațiile – din spusele foștilor angajați. Se recomandă includerea urgentă pe Lista monumentelor istorice a obiectivelor valoroase care încă se mai păstrează în rețeaua de stații de autobuz.


An exceptional case study, given the fact that a series of bus stations in the Republic of Moldova were built with the occasion of the Moscow Olympic Games in 1980, when the olympic torch relay entered the U.S.S.R. through the then Soviet Socialist Republic of Moldova. A team of specialists from Lvov, in the Ukrainian Soviet Socialist Republic, was assigned to prepare the plans and coordinate the building of the stations. It was led by architect Igor Nakonechnyi, seconded by a few artists specialized in mosaic art. A whole series of standard bus stations were built, in modernist style with a regional accent. Aside from the standardized structures, a set of exclusive designs were also created.

Today, the structures are under the administration of the Transport Ministry of the Republic of Moldova. A significant number of these valuable stations, not included in the Historic Monuments Registry, were demolished on grounds they were in a severe state of decay – which was the result of lack of funds and maintenance. The new structures replacing them are of very low quality. The Design Institute of the Transport Ministry was dissolved and the design archive with all the plans, as well as the financial archive, were destroyed by those who took over the building – former employees say. The valuable structures of the bus station network still standing should be urgently listed as historic monuments and conserved. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search