Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Dezvoltarea Drumul Taberei

 In Residential buildings, Romania
  • Construită în 1965. Arhitecți: Dinu Hariton împreună cu Gh. Nădrag et al.
  • Built in 1965. Architects: Dinu Hariton with Gh. Nădrag et al.

Situată în vestul Bucureștiului, pe o suprafață de 420 ha, dezvoltarea Drumul Taberei a fost dotată cu unități de educație de toate nivelurile, centre comerciale și sportive și un spital de 1.000 de paturi. Sistematizarea a creat microraioane cu trăsături specifice, având în poziții dominante blocurile P+10 ce se detașază din masa de P+4. Amplasarea construcțiilor către stradă, scoaterea dotărilor din incintele blocurilor și gruparea parcajelor pe conturul microraioanelor a evitat incintele rigide. S-au folosit doar metode de construcție industriale, panouri mari din beton armat prefabricat (la P+4) și monolit (la P+10). Astăzi ansamblul a suferit multiple mutilări funcționale și volumetrice și reabilitări inadecvate pe circa 40% din suprafață, restul aflându-se în stare avansată de degradare.


Located on 420 ha in south-western Bucharest, Drumul Taberei Development included education institutions for all levels, commercial and sports centers and a 1,000-bed hospital. The zoning plan created distinct microdistricts, with the G+10 buldings in dominant positions, rising from the mass of G+4s. Placing buildings on the street fronts, taking facilities out of them and organizing parking lots on the limits of microdistricts avoided creating rigid enclosures. The constructions were based solely on industrial methods, using large reinforced concrete precast slabs (G+4) and monolithic slabs (G+10). The development has suffered multiple functional and volumetric mutilations. 40% of the area underwent inadequate rehabilitation, while the rest is in a serious state of decay.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search