Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

ABOUT/DESPRE

 In Uncategorized

Hartă interactivă – Bază de Date – ROMD.SOCIALISTMODERNISM.COM – Modernismul socialist in Romania si Republica Moldova

Arhitectura modernist-socialistă a anilor 1955-1989/91 

Harta obiectivelor arhitecturale modernist-socialiste ale României și Republicii Moldova.

București

B.A.C.U. 2018


RO

Harta obiectivelor arhitecturale modernist-socialiste ale României și Republicii Moldova este o mică parte din cercetarea aprofundată a Asociației B.A.C.U. desfășurată pe parcursul anilor 2013-2018 pe întreg teritoriul ambelor tari . În acești ani B.A.C.U. a întreprins activități de cercetare, identificare, monitorizare, protejare și includere în inventarul asociației a obiectivelor modernist-socialiste, cu intenția de a le include ulterior pe cele mai valoroase pe Lista monumentelor istorice.

Cercetarea extinsă a programului “Socialist Modernism” poate fi accesată online sau în volumele publicate: Ghidul de Arhitectură „Arhitectura Modernist-Socialistă – România și Republica Moldova”, ediția 2018; Albumul de fotografie „Modernismul Socialist în România și Republica Moldova”, ediția 2017

Harta modernist socialistă ale României și Republicii Moldova include circa 305 din obiectivele reprezentative ale ambelor țări. În total, harta cuprinde structuri împărțite după funcțiune în 8 secțiuni: instituții pentru educație, cult, cultură și sport (E); locuințe (L); unități comerciale şi de servicii (C); clădiri administrative și complexe expoziționale (A); clădiri pentru transporturi (T); unități hoteliere și de odihnă (S); unități medicale (H); clădiri utilitare și ansambluri industriale (U).

Obiectivele incluse sunt însoțite de informația privind autorii și anii edificării, ce transformă harta într-un instrument independent pentru identificarea arhitecturii modernist-socialiste. Scopul acestei hărți este de a atrage atenția asupra unicității și valorii monumentelor arhitecturale modernist-socialiste și, nu în ultimul rând, de a susține eforturile Asociației B.A.C.U. de includere pe LMI și de protejare a acestora. Chiar dacă unele sunt teoretic protejate de stat, ele se află totuși într-o stare avansată de degradare sau au fost reabilitate inadecvat.


Interactive Map – Database – ROMD.SOCIALISTMODERNISM.COM – Socialist Modernism in Romania and the Republic of Moldova

The Socialist Modernist Architecture of 1955-1989/91

The Map of Socialist Modernist Architecture in Romania and the Republic of Moldova

Bucharest

B.A.C.U. 2018


EN

The map of socialist modernist architecture of Romania and the Republic of Moldova is a small part of the in-depth research conducted by the B.A.C.U. Association in 2013-2018 throughout Romania and the Republic of Moldova. During those years, B.A.C.U. documented, identified, monitored, protected and inventoried socialist-modernist structures, with the intention to include the most valuable of them on Heritage Historic Monuments List of both country’s

The extended research, part of the “Socialist Modernism” program, is  available online or in our already published volumes: the architectural guide “Modernist Socialist Architecture – Romania and the Republic of Moldova”, 2018; the photo album “Socialist Modernism in Romania and the Republic of Moldova”, 2017

The socialist-modernist map of Romania and the Republic of Moldova includes some of the landmarks of both countries. Overall, it includes 305 structures organized by function into 8 sections: institutions for education, cult, culture and sports (E); housing buildings (L); commercial and service facilities (C); administration buildings and exhibition halls (A); transport buildings (T); hotels and recreation centers (S); medical centers (H); utilitarian and industrial buildings (U).

The selected structures are accompanied by a short information on authors and years of edification that turn the map into an independent tool for the identification of socialist modernist architecture. The aim of the map is to draw attention to the uniqueness and value of modernist socialist monuments and, last but not least, to support the efforts made by B.A.C.U. to include them on the Historic Monuments List and protect them. Even if some of the buildings are, theoretically, under the protection of the state, they are still in an advanced state of decay or have been inadequately restored.


Echipa proiect

Colectiv proiect / Project team

arh. Dumitru Rusu

arh. Sorina Varenic

arh. Alexandru Trandafiropol

Consultanți / Consultants

dr. arh. Tamara Nesterov

artist plastic Alla Rusu

Fotografii / Photographs

Departamentul foto al Asociației B.A.C.U.

La alcătuirea bazei de date au contribuit arhitecți emeriți din România și din Republica Moldova: arh. Vasile Mitrea, arh. Oleg Vronschi, arh. Ruxandra Nemţeanu, arh. Nicolai Ischimji, arh. Anatolie Gordeev, arh. Nicon Zaporojan, arh. Mihai Rusu, arh. Serghei Homa

This project was possible with the contribution of emeritus architects from Romania and the Republic of Moldova: arch. Vasile Mitrea, arch. Oleg Vronsky, arch. Ruxandra Nemteanu, arch. Nicolai Iskimji, arch. Anatolie Gordeev, arh. Nicon Zaporojan, arch. Mihai Rusu, arch. Serghei Homa

Parteneri proiect / Project partners

OAR Filiala Nord-Est

Asociația Obștească Biroul pentru Artă și Cercetare Urbană – Moldova


Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului 

Cultural Național (AFCN), România.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației 

Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.


Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), România.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search