Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Remodelare chilii

 In Education, culture and sports, Romania
  • Construită în 1961-1971. Arhitecţi: Ioana Grigorescu et al.
  • Built in 1961-1971. Architects: Ioana Grigorescu et al. 

Un studiu de caz special este conceptul arh. Ioana Grigorescu aplicat pe chiliile edificate în timpul Imperiului Austriac (1843-45): remodelarea generală într-o expresie modernă. Pentru a pune în valoare drumul de strajă rămas ascuns, corpurile vechi de chilii – cel de vest, destinat oaspeților și cel de nord, al maicilor – au fost articulate printr-un spațiu dezvoltat pe toată înălțimea, de un dinamism volumetric excepțional. Coridorul astfel creat a fost marcat cu accese vitrate de sus până jos și protejat cu un plafon din beton aparent. La etajul 1 al corpului de nord s-a amenajat paraclisul, remarcabil prin folosirea curajoasă a betonului aparent transpus în formele decorative ale ancadramentului intrării în naos și în cele patru bolți cu suprafețe riglate din zona de acces a pronaosului, rămase nepictate la insistențele autoarei. 


A special case study is architect Ioana Grigorescu’s concept for a group of monastic cells built during the Austrian Empire (1843-45): general remodelling in a modern expression. To highlight the hidden watch road, the old cell buildings – the western one, for guests, and the northern one, for the nuns –  were connected by a new, exceptionally dynamic volume, developped up the entire height. The „corridor” so created was marked by full-height glazed accessways and protected by an apparent concrete ceiling. The paraclise on the first floor of the northern building is notable for the courageous use of apparent concrete decorating the entrance to the aisle and for the four ruled-surface vaults over the narthex, left unpainted, as the author insisted. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search