Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava

 In Education, culture and sports, Romania
  1. Construită în 1969. Arhitecți: Nicoale Porumbescu, Maria Vaida Porumbescu, Sergiu Hanganu și T. Dumitrașcu
  2. Built in 1969. Architects: Nicoale Porumbescu, Maria Vaida Porumbescu, Sergiu Hanganu and T. Dumitrascu

Clădirea are la bază același program ca și alte case de cultură din România, atât în plan cât și în plastica arhitecturală. Cu o capacitate de 800 locuri, este dotată cu anexele necesare, două foaiere, o bibliotecă, diverse săli de reuniuni, cabinete de lectură și lucru, distribuite pe trei laturi. Conceptul volumetric pleacă de la un studiu aprofundat al formelor arhitecturii moldovenești vechi și le transpune în noile tehnici constructive și materiale, încercând să valorifice creația populară și să transmită identitatea locală în modernismul socialist românesc. Astăzi clădirea este dată în folosință unor terți pentru subzistența administrației. Se recomandă clasarea pentru a-i păstra specificul arhitectural și artistic. Fațada laterală este decorată cu o amplă lucrare monumentală ce necesită restaurare.


The  building is based on the same architectural program as other cultural centers in Romania, both in terms of design and aesthetics. The 800-seat hall, with all amenities, has two lobbies, a library, other meeting halls, reading and work cabinets located on three sides of the building. The volumetry is based on a thorough study of old Moldavian architecture, adapting it to new techniques and materials in an attempt to translate vernacular art and local identity into Romanian socialist modernism. Today, the building is leased to thid parties to ensure funds for the administration. Listing is recommended. The side is decorated with a monumental work in need of restauration.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search