Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Stația de telefonie interurbană

 In Moldova, Utilitarian buildings and industrial facilities
  • Construită în 1967. Moldgiprostroi
  • Built in 1967. Moldgiprostroi 

Stația de telefonie interurbană, prima  realizată în republică, a fost amplasată în zona centrală a orașului, pe fostul Bulevard V. I. Lenin. Era unitatea de comunicații ce asigura legăturile telefonice interurbane atât pentru Chișinău, cât și pentru întreaga Moldovă. Închiria canale de legătură pentru organizații și entități economice și dispunea de cabine telefonice interurbane. În două volume suprapuse, totalizând 5 niveluri s-au comasat funcțiunile publice cu cele tehnico-administrative. Volumele sunt și acum un punct de interes, atât funcțional, cât și plastic, prin elementele prefabricate pe zona opacă și de trafor pe porțiunile vitrate ale fațadelor. Pe fațada laterală orientată către piața centrală se poate remarca un panou decorativ creat de artiștii B. Obuh și M. Burea. 


The long-distance phone center, the first of the kind in the republic, was located downtown, on the former V. I. Lenin Boulevard. It was the communication center that ensured long-distance telephone calls for the capital and for the rest of the republic. It used to rent connection channels for organisations and companies and provided access to long-distance phone booths. The two 5-storey high overlapping volumes combined public, technical and administrative functions. The volumes are still a point of interest, both in terms of functionality and aesthetics, using precast elements for the opaque parts of the façades and perforated panels over the glazed areas. The lateral façade looking on the central square is decorated with a panel signed by artists B. Obuh and M. Burea. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search