Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Combinatul Apicol Băneasa

 In Romania, Utilitarian buildings and industrial facilities
  • Construit în 1965. Arhitect: Bogdan Gheorghiu. Mozaic: Maria Chelsoi, Ioan Tureatcă
  • Built in 1965. Architect: Bogdan Gheorghiu. Mosaic: Maria Chelsoi, Ioan Tureatca

Complexul apicol, creat în spirit modernist, cu elemente care sugerează funcțiunea apicolă aplicate atât în volumetrie, cât și în plan, a fost construit după proiectul arhitectului Bogdan Gheorghiu odată cu înființarea Combinatului Apicol Băneasa, în 1965. Situat în zona de nord a Bucureștiului, în cartierul Băneasa, combinatul cuprindea clădirea în formă de stup a administrației, sala de prezentare cu structură hiperboloidă, clădirile liceului apicol și ferma de producție. Azi, o mică parte din spațiile inițiale sunt destinate noii entități, Complexul Apicol Veceslav Harnaj, sau vechii Apimondia – Federația Internațională a Asociațiilor de Apicultori, creată încă din 1893. Celelalte spații au fost cedate pentru subzistență diverșilor agenți economici, printre care și o clinică privată. 


The apiculture complex, built 1965, when the Baneasa Beekeeping Center was created, was designed in a modernist spirit, with elements suggestive of beekeeping inserted both in the volumetric and the plan solutions. Located in the northern part of the capital, in the Baneasa neighborhood, it included the beehive-shaped administrative building, a hyperboloid structure presentation hall, the apiculture high school buildings and the bee farm. Today, a small part of these spaces accommodate the newly created Veceslav Harnaj Beekeeping Complex and the old Apimondia, the International Federation of Beekeepers Associations, founded in 1893. The rest of the complex has been rented out for subsistence money to various business operators, including a private clinic.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search