Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Casa Presei

 In Moldova, Utilitarian buildings and industrial facilities
  • Construită în 1964-1967. Arhitecți: S. Șoihet, B. Vaisbein 
  • Built in 1964-1967. Architects: S. Shoykhet, B. Vaysbeyn

În Casa Presei își desfășurau activitatea nuclee de corespondenți, Uniunea Jurnaliștilor din R.S.S.M. și publicații ca Moldova socialistă, Viața satului, Chișinău, Gazeta de seară, Femeia Moldovei, Pedagogul sovietic, Scânteia leninistă și altele. Clădirea a fost creată într-o plastică arhitecturală simplă și sinceră. Corpul principal de formă alungită creează frontul străzii, executat în sistem de panouri prefabricate tip carcase. Panourile de beton armate de pe fațadă marchează un relief față de brâurile orizontale de ferestre. În prezent, complexul este o întreprindere de stat, activitatea de bază fiind închirierea spaţiilor către diferiți agenţi economici. Starea de conservare a clădirii este alarmantă și părți ale complexului au suferit modificări substanțiale, în neconcordanță cu aspectul arhitectural inițial.


The Press House accommodated teams of press correspondents, the S.S.R.M. Journalists’ Union and publications such as Socialist Moldova, Village Life, Chisinau, The Evening Gazette, The Moldovan Woman, The Soviet Teacher, The Leninist Spark etc. The building was designed in a simple and sincere aesthetics. The main, elongated wing built in a precast carcass panel system creates the street front. The reinforced concrete panels on the façade are protruding from the horizontal bands of windows. Currently, the complex is state-owned and its main economic activity is renting out the spaces to various companies. The conservation state is alarming and parts of the complex have been altered and are now inconsistent with the original architectural concept. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search