Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Casa Educației Politice

 In Education, culture and sports, Moldova
  • Construită în 1975. Arhitect B. Vaisbein
  • Built in 1975. Architect: B. Vaysbeyn

Casa Educației Politice a C.C. al P.C. al R.S.S.M. a fost construită în 1975. Amplasată în zona centrală, pentru o relaționare apropiată cu sediul central al C.C., cu Institutul de Istorie al Partidului din cadrul C.C. și cu Administrația Sindicatelor, clădirea găzduia un centru specific pentru instruirea teoretică și metodică a cadrelor de propagandă ale partidului și pentru studiile politice comsomoliste. Fațada principală este orientată către strada Sfatul Țării (fostă Miciurin). Nivelul inferior este în totalitate vitrat pe toate laturile și este retras perimetral cu 3 m în raport cu fațada. În volumul principal este dispusă sala de ședinte cu o capacitate de 800 de locuri. Din 1990 obiectivul a fost transformat în Centrul Cultural „Ginta Latină”. Starea de conservare este acceptabilă, cu mici discrepanțe de estetică cromatică.


The Political Education Center of the Central Committee of the Moldovan Communist Party was built in 1975. Located downtown, to be in the proximity of the C.C. headquarters, the Party History Institute and the Unions’ Administration, the building included a specific center for the theoretical and methodic instruction of propaganda personnel and for youth organizations political studies. The main façade looks upon the Sfatul Tarii Street (former Miciurin). The lower level is entirely glazed on all sides and set back 3 m from the façade. The main volume includes the 800-seat meeting room. After 1990 it became the Latin Ginta Cultural Center. The conservation state is acceptable, except some small color discrepancies. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search