Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Trei turnuri de locuințe

 In Moldova, Residential buildings
  • Construite în 1969-1971. Arhitecți: S. Stalinskaia, A. V. Kolotovchin, S. M. Șoihet, I. S. Eltman. Moldgiprostroi
  • Built in 1969-1971. Architects: S. Stalinskaya, A. V. Kolotovkin, S. M. Shoykhet, I. S. Eltman. Moldgiprostroi

După ce conducerea de partid și de stat a U.R.S.S. a decis în 1969 mărirea calității aspectului locativ în construcții, în R.S.S.M. s-au proiectat noile tipuri de locuințe colective pentru perioada 1971-1975 și viitor. Primele clădiri din panouri prefabricate au fost seria tip 464 cu 4 niveluri (folosite în întreaga U.R.S.S.), ulterior aduse la 5 niveluri cu ajutorul inginerului E. Juravleva, care însă nu au adus rezultate spectaculoase. La inițiativa arhitectului principal de atunci, împreună cu arhitecții Șoihet și Stalinskaia de la Moldgiprostroi s-a aprobat elaborarea primului proiect individual pentru trei turnuri de 9 niveluri din panouri prefabricate de beton. După același tip s-au construit turnurile de pe străzile Muncești și Florilor în zona Râșcani și blocurile cu dotări comerciale la parter.


After the U.S.S.R. state and party leadership decided in 1969 to increase the quality of residential buildings, the S.S.R. of Moldova planned the new types of collective housing for 1971-1975 and the future. The first precast panel buildings were 4-storey 464-type series (used all over the U.S.S.R.), later changed by engineer E. Juravleva to a 5-storey type, that never produced spectacular results. At the initiative of the chief architect, together with architects Shoykhet and Stalinskaya from  Moldgiprostroi, a first individual project was approved: three 9-storey towers of precast panels. The same plans were used to build the towers on Muncesti Street and Florilor Street, in the Rascani area, as well as the apartment buildings with ground floor shops. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search