Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Policlinica Vitan

 In Medical centers, Romania
  • Construită în 1964. Arhitecți: Ruxandra Stamatin-Iovănescu, Cleopatra Alifanti, Anca Pruncu. Inginer: Haralambie Deli. I.P.B. Fresce: C. Blendea, M. Velea, C. Berdila
  • Built in 1964. Architects: Ruxandra Stamatin-Iovanescu, Cleopatra Alifanti, Anca Pruncu. Engineer: Haralambie Deli. I.P.B. Frescoes: C. Blendea, M. Velea, C. Berdila

Policlinica Vitan a fost construită pentru a asigura 4.000 de consultații și tratamente pe zi și asistența medicală ambulatorie pentru 120.000 de locuitori. Denivelările terenului au fost judicios rezolvate pentru accesele impuse de programul sanitar. Distribuția clară a funcțiunilor pe niveluri și dimensionarea acceselor și circulațiilor s-au efectuat printr-un studiu atent al detaliilor, iar partiul reflectă funcțiunile specifice și se exprimă în fațade. Compoziția murală din holul principal și cele de pe pereții a două săli de așteptare de la subsol au fost acoperite de compartimentări neautorizate, la cererea unor companii farmaceutice sau medicale private, cu acceptul conducerii policlinicii. Clădirea se află în stare avansată de degradare și necesită o intervenție de urgență. 


The Vitan Polyclinic was designed to provide 4,000 consultations and treatments per day and ambulatory care for 120,000 residents. Ground declivities were judiciously solved to provide the accessways required by the sanitary program. The distribution of functions by floor and the size of accessways and circulations were established after a careful study of the details, while the layout, expressed in the façade, reflects the specific functions. The mural in the main lobby and the ones in two waiting areas in the basement have been covered by new partitions, made by private medical or pharmaceutical companies, with the approval of the management. The building is in poor condition, requiring emergency repairs. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search