Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Policlinica Universitară (azi Ambulatoriul Integrat, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase)

 In Medical centers, Romania
  • Construit în 1979. Arhitecți: Vasile Mitrea (corpul A+B) împreună cu Zoltan Balasz și Denes Joo (corpul C). D.S.A.P.C. Cluj, fostul Trust de Construcții Cluj
  • Built in 1979. Architects: Vasile Mitrea (buildings A+B) with Zoltan Balasz and Denes Joo (building C). D.S.A.P.C. Cluj, former Cluj Constructions Trust

Partiul funcțional al clinicii s-a stabilt astfel: Corpul A (S+P+1): servicii generale pentru copii la parter și etaj, terapie pentru adulți la subsol. Corpul B (S+P+5), servicii generale pentru adulți: consultații, recoltări, analize, tratamente (S și etajele I-IV), laboratoare (V), servicii primare, administrative (P). Corpul C (S+P+1): servicii TBC (P, I), spații tehnice (S). Structura este din cadre monolit cu trei deschideri și travee de 3,30 m, cu planșee monolit și parapete din zidărie de cărămidă. Balustradele prevăzute de proiectul inițial nu au fost executate din motive economice. După 1990 au fost semnalate cazuri de sinucideri de la ferestre ale etajelor superioare. Soluția adoptată în ultimii ani a fost montarea unor balustrade de factură naivă. 


The functional organization of the out-patient clinic was as follows: Building A (B+G+1): general services for children on the ground floor and upper floor, therapies for adults in the basement. Building B (B+G+5), general services for adults: consultations, testing, treatments (basement and floors I-IV), laboratories (V), emergency services, administration (G). Building C (B+G+1): TB services (G, I), technical spaces (B). The monolithic structure has triple-span frames and 3.30 m bays, monolithic slab floors and brick walls. The window railings included in the original design were never put in place for economy reasons. After 1990, there were cases when people committed suicide by jumping from the upper windows. The steps taken in recent years were to put up railings with naive decorations.  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search