Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Pavilionul H

 In Administrative buildings and exhibition centers, Romania
  • Construit în 1949. Arhitecți: A.Damiani, G. Gusti, H. Stern. Refuncționalizat în 2014
  • Built in 1949. Architects: A. Damiani, G. Gusti, H. Stern. Repurposed in 2014 

Clădirea, în plan rectangular alungit,  este așezată pe un taluz pe malul lacului Herăstrău. Compozițional, volumul dezvoltat pe orizontală este acoperit cu arce din scânduri de lemn rezemate pe pile verticale masive finisate cu caramidă aparentă, corespunzând posibilităților tehnice ale perioadei. Interiorul, destinat inițial expunerii unor obiecte industriale de mari dimensiuni, a fost refuncționalizat recent într-o berărie. Fațadele decorate cu elemente din beton prefabricat au fost placate cu finisaje noi și tencuite. În afară de scăderea calității finisajului, această intervenție are și marele dezavantaj de a schimba proporțiile și detaliile de arhitectură precum micile decroșuri în planul fațadei care marcau prin elemente minimaliste soclul sau cornișa. Și intrarea impunătoare a fost mutilată irecuperabil.


The building, with an elongated  rectangular footprint, is positioned on the embankment of the Herastrau lake. In terms of composition, the horizontal volume is covered with wood beam arches resting on massive vertical pilasters finished in apparent brick – a solution in accordance with the technical possibilities of the time. The pavilion, initially designed to exhibit large industrial items, has been recently repurposed as a beer hall. The façades, originally decorated with precast concrete elements, are now newly finished and plastered. Besides the lower quality of the finishings, the intervention has the disadvantage of altering the architectural proportions and details, such as the small protrusions – minimalist elements that marked the plinth or cornice. The imposing entrance was also irreversibly mutilated.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search