Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Institutul de Cardiologie

 In Medical centers, Moldova
  • Proiectat și executat în 1978-1984. Arhitecți: V. Baklanov, P. Bezrodnîi și S. Iahnenko
  • Designed and built in 1978-1984. Architects: V. Baklanov, P. Bezrodnyi and S. Iahnenko

Institutul de Cardiologie este amplasat în complexul Spitalului Republican și a fost inaugurat în 1984, când s-a constituit Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Cardiologiei din Moldova. În clinica Institutului funcţionează 9 secţii clinice cu un total de 300 de paturi, bloc de terapie intensivă, sală de cateterism cardiac, sală de electrofiziologie cardiacă şi 5 secţii paraclinice (cardiologie funcţională, radiologie, laboratoare, fizioterapie, farmacie). Clădirea a fost amplasată pe un teren în pantă adiacent Parcului Valea Trandafirilor, ceea ce le asigura bolnavilor liniștea necesară, iar medicilor condiții prielnice cercetării. Astăzi spațiul este obturat de noi dezvoltări imobiliare, iar starea clădirii e alarmantă, ca de altfel și cea a întregului Spital Republican. 


The Cardiology Institute is located within the Republican Hospital and opened in 1984, when the Moldovan Cardiology Research Institute was created. The clinic of the institute includes 9 specialties, with a total of 300 beds, an intensive care unit, cardiac catheterization lab, electrophysiology lab, and 5 paraclinic sections (functional cardiology, radiology, test labs, physiotherapy, pharmacy) The building is located on a slope next to Valea Trandafirilor Park to provide the peace and quiet required both for the patients and for research. Today, the lot is obscured by recent real estate developments, while the building is in alarming shape, as is the whole Republican Hospital complex. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search