Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Gara Craiova

 In Romania, Transportation buildings
  • Construită în 1978. Arhitecți: Igor Milobenschi, Cornelia Frotea.
  • Built in 1978. Architects: Igor Milobenschi, Cornelia Frotea

Ansamblul gării, construit în 1968, creează capul de perspectivă al arterei ce duce spre centrul orașului. Întreg ansamblul cuprinde, pe lângă clădirea de călători, birourile administrative, restaurantul și Autogara Nord. Obiectivul are o organizare complexă în plan, cu multe corpuri legate între ele ce se întind pe 400 de metri.  Ansamblul, creat în spiritul modernist, mai păstrează astăzi doar volumetria originală. Structurile parazitare construite în jur și multitudinea de culori folosite creează o imagine fragmentată, care nu mai lasă să se vadă gândirea unitară din spatele conceptului arhitectural. Se recomandă includerea urgentă pe Lista monumentelor istorice, cu propunerea de eliminare a intervențiilor neautorizate și readucere la starea inițială a stilisticii arhitecturale.


The train station ensemble, built in 1968, is at the end of the axis of the main road to the city center. It includes, besides the passenger building, an administrative office building, a restaurant and the coach station. The ensemble has a complex organization, with several interconnected buildings in a 400 m long succession. Created in a modernist spirit, today it only preserves the original volumetry. The parasite structures built around it and the multitude of colors used for renovation create a fragmented image that no longer shows the unitary thinking of the original concept. The ensemble should be included on the Historic Monuments List, with the recommendation to eliminate all unauthorized interventions and bring it back to the initial style. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search