Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Complexul Comercial Nord

 In Commercial and service facilities, Romania
  • Construit în 1964. Arhitect: Daniel Guj
  • Built in 1964. Architect: Daniel Guj

Complexul Comercial Nord este centrul comunitar al cartierului cu același nume, cu o stilistică specifică modernismului din România acelor ani: un volum simplu, detalii de arhitectură precum elementele decorative din beton pentru fațade – trafor, fațada placată cu plăcuțe ceramice verde închis, organizare după una din variantele de flux tehnologic pentru supermagazine: un joc de volume simple în jurul unei curți interioare. Structura aparentă din beton se sprijină pe stâlpi metalici cilindrici foarte zvelți, dând impresia de spațiu deschis.Prezentat de revistele anilor ’70 ca model arhitectural și funcțional, complexul a fost transformat după anii ’90 într-o adunătură de spații neomogene. Se impune o reabilitare și un regulament de urbanism care să-i protejeze personalitatea.


Nord Commercial Complex is the community center of the neighborhood, displaying a typical design for Romanian modernism in those years: a simple volume, details like perforated concrete façade decorations, dark green ceramic plated façade, a layout designed for the superstore process flow – a play of simple volumes around a inner courtyard. The apparent concrete structure rests on very slender metal columns, creating a sensation of open space. Presented by the professional publications of the ’70s as a model of architecture and functionality, the complex turned after the ’90s into a tangle of non-homogenous spaces. Rehabilitation is required, as well as a set of urban regulations to protect its personality.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search