Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Comitetul Central al P.C. al R.S.S.M. (astăzi Parlamentul)

 In Administrative buildings and exhibition centers, Moldova
  • Construit în 1979. Arhitect: A. Cerdanțev
  • Built in 1979. Architect: A. Cherdantsev

Comitetul Central al Partidului Comunist al R.S.S.M. se remarcă prin elemente semisferice viguroase dispuse central pe toată înălțimea clădirii, creând astfel structura fațadei principale. Ridicarea clădirii pe un soclu placat cu granit îi subliniază importanța și caracterul reprezentativ, continuând subtil moștenirea stalinistă. Obiectivul, pus în evidență printr-o retragere generoasă de la artera principală, era completat de statuile lui Marx și Engels – azi depozitate în garajul Guvernului. Din cauza unor distrugeri suferite în timpul protestelor din 2009, dar și pentru că nu fusese întreținută, clădirea a fost reabilitată și a suferit modificări de substanță, prin înlocuirea finisajelor originale cu unele de proastă calitate și prin adăugarea de corpuri noi, într-o estetică străină de concepția inițială.


The Central Committee of the Communist Party of the S.S.R. of Moldova boasts vigorous hemispheric elements that line the central part of the main façade vertically, defining its structure. The importance and representativeness of this building, that subtly continues the Stalinist heritage, are highlighted by the elevation of the granite-plated plinth. A more than generous space is left in front of the builiding, where the statues of Marx and Engels – now stored in the Government garage – used to be displayed. After being damaged during the 2009 protests and because it was in disrepair, the building underwent rehabilitation and suffered substantial alterations: original finishings replaced with low quality ones and extensions that do not relate to the original concept.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search