Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, blocul nou

 In Education, culture and sports, Moldova
  • Construit în anii ’80. Arhitecți: Nicolai Naumov et al.
  • Built in the ’80s. Architects: Nicolai Naumov et al. 

Din punct de vedere al conformării arhitecturale și funcționale se remarcă asemănarea cu sediul USPEE, fosta Casă a Tehnologiei din Chișinău. Spre deosebire de aceea, aici corpul principal are o fațadă caracterizată de accentuarea orizontalității prin ferestrele de tip bandă, specifice modernismului. 

Parterul și mezaninul se descriu prin corpuri de clădire masive cu formă neregulată în plan, care ies din planul fațadei și sunt dominate de părți opace alternate cu spații în negativ – portice. 

În prezent, clădirea se află într-o stare avansată de degradare şi necesită intervenție de urgență. Tencuiala exterioară este degradată din cauza intemperiilor, iar pe interior finisajele suferă din lipsa lucrărilor de întreținere.

In terms of architectural and functional standardization, the building resembles the USPEE facility, the former House of Technology in Chisinau. Unlike it, however, its main building features a façade defined by the horizontal accents established by bands of windows, typical for modernism. 

The ground floor and the mezzanine are defined by massive wings having irregular footprints, protruding from the plan of the façade and dominated by large opaque parts that alternate with negative volumes – porticoes. Currently, the building is in a bad state of disrepair and requires an emergency intervention. The outside
plaster has been degraded by weather, while inside the finishings suffer for lack
of maintenance.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search