Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Sala de sport „Gh. Gheorghiu-Dej” (azi Sala Polivalentă „Nadia Comăneci”)

 In Education, culture and sports, Romania
  • Construită în 1968. Arhitecți: Gh. Chira, A. Migala. Ingineri: S. Rotman, L. Weintraub
  • Built in 1968. Architects: Gh. Chira, A. Migala. Engineers: S. Rotman, L. Weintraub

Clădirea Sălii de Sport din Onești (fosta Sală Gh. Gheorghiu-Dej), realizată cu ajutorul inginerilor Samy Rotman și Lupu Weintraub, se remarcă prin soluția constructivă adoptată, care a urmărit acoperirea unor mari deschideri, utilizând stâlpi a căror formă este organic legată de cea a elementelor de acoperire, fără costuri suplimentare pentru diverse profile exterioare. Soluția găsită a asigurat un aspect modernist prin folosirea betoanelor aparente la modelarea elementelor orizontale și pe ambele laturi ale celor verticale (stâlpii). Întreaga structură este integral prefabricată, o raritate în zilele noastre, iar betonul aparent este creat în linia expresiei moderniste și raționale.


The Sports Hall in Onești (former Gh. Gheorghiu Hall), built with the assistance of engineers Samy Rotman and Lupu Weintraub, is notable for its constructive solution. The design attempted to provide a larger span using columns whose shape is organically connected to that of the roof, without any suplementary costs for exterior profiles. The solution ensured a modernist look for the building, by using apparent concrete both for the modeling of the horizontal elements and for the sides of the vertical ones (the columns). The whole structure is entirely precast, a rare occurence these days, and the use of apparent concrete follows the line of modernist and rational architecture. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search