Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Sala de box Onești

 In Education, culture and sports, Romania
  • Construită în 1970. Ingineri: Mircea Mihăilescu, împreună cu C. Bia, D. Zăicescu
  • Built in 1970. Engineers: Mircea Mihailescu with C. Bia, D. Zaicescu

Sala de box din Onești a fost amplasată pe malul râului Trotuș, într-o zonă bogată în vegetație, prielnică pentru activități sportive. Obiectivul excepțional se remarcă prin structura portantă a sălii, care constă din cinci unități identice de paraboloizi hiperbolici tip „șa” alăturați, limitați de arce parabolice ce se reazemă la colțurile inferioare, situate la nivelul terenului. Fațadele sunt închise cu sticlă montată în tâmplărie metalică. Tehnica de execuție adoptată a fost prefabricare integrală. Turnarea elementelor s-a efectuat în atelier, pe un tipar reprezentând o jumătate din suprafața unei entități.

Astăzi clădirea își păstrează funcțiunea inițială și apectul, excepție făcând niște construcții parazitare răsărite în partea laterală. Starea de conservare este acceptabilă.


The boxing hall in Onesti is located on the banks of Trotus River, in a green area that favors sporting activities. The exceptional building is distinguished by the loadbearing structure of the boxing hall, consisting of five identical saddle-shaped hyperbolic paraboloids, connected to each other and edged by parabolic arches resting on the inferior corners, at ground level. The façades are made of glass in metallic frames. The chosen construction technique was to prefabricate the elements in their entirety. They were cast in a workshop, in a mold representing half of a unit. To this day, the building still preserves its function and aspect, except for some parasite buildings on the sides. The conservation state is acceptable. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search