Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Institutul de Chimie Organică „C.D. Nenițescu”, Academia Română

 In Education, culture and sports, Romania
  • Construit în anii ’70. Arhitecți: Horia Maicu, R. Belea, Eugen Apostol
  • Built in the ’70s. Architects: Horia Maicu, R. Belea, Eugen Apostol

Centrul de Chimie Organică se mută în anul 1968 într-un local nou construit, al cărui flux tehnologic este creat de proiectanți sub îndrumarea Profesorului Neniţescu. Construcția este concepută cu circulații verticale centrale și cu birouri și laboratoare dispuse perimetral. Exteriorul se remarcă prin tratarea fațadelor cu elemente prefabricate și elemente ceramice. Prin jocul culorilor și al sensibilei profilaturi, ele dau întregii clădiri un caracter reprezentativ.

În zilele noastre, edificiul își păstrează încă aspectul stilistic original, având totuși mare nevoie de reparații. Are nevoie și de consultanță din partea unui specialist în conservarea patrimoniului construit, pentru a păstra specificul arhitectural al perioadei socialist-moderniste.


The Organic Chemistry Center was transferred in 1968 to a newly built facility and the process flow was designed by  architects under Professor Neniţescu’s direct supervision. The building was designed to have central staircases, with offices and labs distributed around them. The exterior is remarkable for the treatment of the façades with precast and ceramic elements. Their play of colors and the delicate grid separating the registers give the whole building a distinctive character. 

Today, the building stil preserves the original style, while in dire need of repairs.  It also needs counseling from an expert in built heritage, to help it preserve the specific architecture of the socialist modernist period. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search