Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Academia de Înalte Studii Politice „Ștefan Gheorghiu” (azi Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației)

 In Education, culture and sports
  • Construită în 1975. Arhitecți: Constantin Rulea împreună cu Mircea Anania, Octav Dumitriu et al. I.P. Carpați  
  • Built in 1975. Architects: Constantin Rulea with Mircea Anania, Octav Dumitriu et al. I.P. Carpati 

Facultatea de Electronică București reprezintă o construcție cu o compoziție complexă, dominată de două corpuri de clădire adiacente de tip bară, în jurul cărora o serie de alte corpuri mai mici se dezvoltă armonios atât din punct de vedere al așezării în plan, cât și din punct de vedere al înălțimii. 

Plastica fațadelor corpurilor principale e una riguroasă și exprimă clar modul de organizare interior, pe când fațadele corpurilor secundare sunt dominate de orizontalitate (prin ferestre în bandă), de alternanța plin-gol, transparență-masivitate. Din fericire, clădirea, care adăpostește o funcțiune de învăţământ, nu a suferit modificări, aflându-se în stare relativ bună. Faptul că este încă proprietate de stat a salvat-o de la fragmentarea stilistică obișnuită a renovarilor recente.

The Electronics Faculty in Bucharest displays a complex composition, dominated by two adjacent slab-shaped units, around which several smaller units cluster in perfect harmony both in terms of footprint and of height. The aesthetics of the façades of the main buildings is rigorous, clearly translating the inner organization, while the façades of the smaller units are defined by horizonal elements (bands of windows), by the alternance between wall and window, between transparency and massivity. 

Fortunately, having an educational function, the building has not suffered changes and is in a relatively good state. Still being state property saved if from the usual stylistical fragmentation of recent style renovations. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search