Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Combinatul Fondului Plastic, UAP (Uniunea Artiștilor Plastici)

 In Education, culture and sports, Romania
  • Construit în 1965-1972. Fațadă: Mihai Tofan
  • Built in 1965-1972. Façade: Mihai Tofan 

U.A.P. (Uniunea Artiștilor Plastici)construieşte așa-numita fabrică, un complex de clădiri multifuncţionale, Combinatul Fondului Plastic, unde se puteau executa lucrări după conceptul artiştilor, acoperind o vastă gamă de tehnologii (ceramică, sticlă, textile, metal, lemn). Atelierele împrăștiate pe ici, pe colo au fost atunci înlocuite cu această fabrică din Bucureşti. În 1972 se înființează aici unitatea economică a Uniunii Artiștilor Plastici din România, ce producea o gamă diversificată de culori pentru pictură, cu mare succes pe piaţa internaţională. Astazi combinatul nu mai este folosit la capacitatea lui funcțională, clădirile sunt într-o stare jalnică, spațiile nemaifiind utilizate de artiști, ci oferite pentru închiriere diverșilor agenți economici.


The Artists’ Union (U.A.P.) built the so-called ”kombinat”, a complex of multi-functional buildings, to allow artists to have their works executed in a large array of technolgies (ceramics, glass, textile, metalworks, woodworks). Workshops spread all over the city were replaced by this multi-purpose plant in Bucharest. In 1972, the commercial unit of the Romanian Artists’ Union was created here, focusing on the design and production of a large sortiment of painting colors, very successful abroad. Today, the plant is no longer used at full capacity. The buildings are in an apalling condition and spaces are no longer used by artists, but rented out to various economic operators.  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search