Circul de Stat (azi Circului Globus)

 In Education, culture and sports, Romania
  • Construit în 1960. Arhitecți Nicolae Porumbescu, Constantin Rulea, Sanda Bercovici, Nicolae Pruncu. I.P.B.
  • Built in 1959-60. Architects: Nicolae Porumbescu, Constantin Rulea, Sanda Bercovici and Nicolae Pruncu. I.P.B.

Clădirea circului se remarcă prin claritatea formei și acuratețea detaliului. Sala de spectacole, perfect circulară în plan, cu o capacitate de 2.500 de locuri, e inspirată de ideea tradițională a circului itinerant. Soluția structurală de acoperire a sălii a fost rezolvată printr-o cochilie din unde structurale parabolice. Structura cuplează două forme relativ simple: o cochilie concavă – amfiteatrul, și una convexă – cupola care acoperă amfiteatrul și foaierele. Cupola, o pânză ondulată de beton armat, e rezemată pe contur pe 16 stâlpi și permite vitrarea foaierelor între ei. Starea de conservare este relativ acceptabilă, neluând în calcul culorile și finisajele inadecvate folosite la ultima reabilitare. Inclus în Lista monunetelor istorice din 2008. B-II-m-A-20964.


The circus bulding is remarkable for the clarity of its shape and the accuracy of details. The perfectly circular 2,500-seat hall is inspired by the traditional idea of  traveling circus. It is covered by a shell roof of parabolic structural waves. 

The structure combines two relatively simple shapes: a convex shell over the amphitheatre and a concave shell – the dome standing over both the amphitheatre and lobbies. The dome, an undulating reinforced concrete membrane, is supported on contour by 16 pillars, that allow the glazing of the lobbies between them. The state of conservation is relatively acceptable if we ignore the inappropriate colors and finishings added during the last rehabilitation. Since 2008, it has been added to the Historic Monument List: B-II-m-A-20964.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search