Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Casa Tehnicii și Tineretului, Târgu Jiu

 In Education, culture and sports, Romania
  • Construit în 1974. Arhitecți: Emil Barbu Popescu, Daniel Cincu, Nicolae Lascu, E. Ionescu, Petre Ciută, Ștefan Şteblea, Ion Şerbănescu
  • Built in 1974. Architects: Emil Barbu Popescu, Daniel Cincu, Nicolae Lascu, E. Ionescu, Petre Ciuta, Stefan Steblea, Ion Serbanescu

Grupul de clădiri al Centrului pentru tineret sunt dispuse relativ retras față de centrul orașului, având în componență un bloc adminsitrativ cu birouri și ateliere de cercetare și un corp hotelier cu pachetul complet de servicii. În scopul industrializării procesului de construcție, al unificării construcțiilor și al scurtării termenului de execuție, obiectivul a fost edificat conform normelor tipologice ale schemei costructive unice pentru învățământ. Astăzi, edifciul își păstrează încă aspectul nealterat de intervenții neadecvate, iar corpul principal este utilizat de Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu din București, filiala Târgu Jiu.


The group of buildings that make up the Youth Center are realtively remote from the city centre. They include an administrative building, with offices and research labs, and a hotel with complete service package. In order to industrialize the building process, unify the buildings and shorten the process, the unique constructive scheme and typological norms for education objectives were used in this case, too. Today, the building is still unaltered, having escaped inappropriate interventions. The main building is being used by the Law Faculty of the ”Titu Maiorescu” University in Bucharest,
Târgu Jiu branch. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search