Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Academia de Studii Economice

 In Education, culture and sports, Romania
  • Construit în 1967-1970. Arhitecți: Cleopatra Alifanti, Paula Cumpănașu, Ruxandra Panaitescu, Constantin Spandonide, Ruxandra Stamatin. I.P.B.
  • Built in 1967-70. Architects: Cleopatra Alifanti, Paula Cumpanasu, Ruxandra Panaitescu, Constantin Spandonide, Ruxandra Stamatin. I.P.B.

Extinderea noii unități de învățământ a fost gândită să includă trei corpuri, primele două, pe strada M. Eminescu și Calea Dorobanților, realizate în 1967-1970, iar corpul de clădire din Piața Romană într-o a treia etapă. Pentru o circulație continuă, între aceste corpuri au fost create pasarele. Fațadele sunt tratate din elemente prefabricate din beton aparent. Sistemul constructiv adoptat este o structură de beton armat monolit format din plăci și cadre dispuse longitudinal și transversal, care preiau atât sarcinile gravitaționale, cât și pe cele seisimice – o inovație a acelor timpuri. Intrările din Eminescu și Dorobanți au fost îmbinate corect cu expresivitatea volumelor pentru a favoriza relaționarea directă cu omul. Ca parte a complexului se remarcă și câteva lucrări de artă monumentală semnate de I. Berdila.


The extension of the new education center   was proposed to include three buildings, the first two, on M. Eminescu Street and Calea Dorobantilor, built in 1967-1970, and the Roman Plaza bulding in a third stage. To ensure continuous circulation, bridges were added, conecting the buildings. Façades are made of precast apparent concrete elements. The structural solution is a monolithic reinforced concrete structure of logitudinal and transversal frames and slabs, taking over both gravitational and seismic loads – an innovation of those times. The entrances on Eminescu and Dorobantilor streets correctly match the expressive volumes, encouraging a direct relation with people. Several monumental art works signed by I. Berdila are also part of the complex. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search