Warning: Use of undefined constant MK_DEV - assumed 'MK_DEV' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r50470soci/romd.socialistmodernism.com/wp-content/themes/jupiter/bbpress/bbpress-functions.php on line 145

Universitatea de Vest

 In Education, culture and sports
  • Construită în 1964-1965. Arhitect: Hans Fackelmann. Mozaic: Stefan Szony
  • Built in 1964-1965. Architect: Hans Fackelmann. Mosaic: Stefan Szony 

Edificiul susține, din punct de vedere compozițional, axa transversală a ansamblului Universității de Vest din Timișoara și completează și particularizează ansamblul prin compoziția fațadei principale, caracterizată atât prin panoul imens din mozaic orientat către spațiul public, cât și prin compoziția dramatică a fațadei posterioare prin casetele prefabricate din beton armat, care concentrează o imagine specifică arhitecturii socialist-moderniste. Acoperișul Aulei Magna, sub forma unei pânze cutate din beton armat susținută de o structură de rezistență aproape imperceptibilă, pare că plutește deasupra întregii clădiri. Este necesară includerea sa de urgență pe Lista monumentelor istorice pentru protejarea specificului modernist socialist de viitoare reabilitări care n-ar ține cont de aspectul arhitectural inițial.

The building balances, compositionally speaking, the transversal axis of the West University complex in Timisoara. It also completes and customizes the ensemble by the composition of its main façade, defined by the large mosaic wall looking onto the public space, as well as by the dramatic composition of precast concrete casettes of the rear façade, that concentrate a specific image of socialist modernist architecture. The roof of the Aula Magna, a reinforced concrete corrugated membrane on an almost invisible porter structure, seems to float above the building. The building needs to be urgently included on the Historic Monuments List, in order to protect its socialist modernist features from future rehabilitations that may not take into account the original aspect.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search